top of page

GEMINI

Prace nad stworzeniem bryły, która będzie odpowiednia dla uzyskania dobrego dźwięku oraz zaspokoi potrzeby estetyczne słuchacza rozpoczęły się od rysunków i rzeźb. Były namacalną formą projektu, który krył się w mojej wyobraźni. Kolumny podłogowe do wymagających pomieszczeń: GEMINI

Abstrakcyjne tło
kolumna Gemstone Gemini
bottom of page